Stonehenge
Stonehedge

Stonehenge og megalittkulturen: overgangen til jordbrukssamfunn

I Europa og andre steder i verden finner vi en rekke spor etter megalitt- eller storsteinkulturen fra slutten av steinalderen etter at menneskene hadde begynt med jordbruk og kunne lage redskaper av metall. Kulturen kjennetegnes av store steinmonumenter, traktbegere og megalittgraver (dysser, dolmener). Stonehenge-monumentet er en storsteinformasjon i Sørvest-England. Monumentet er myteomspunnet, og det knytter seg mange spekulasjoner til Stonehenges opprinnelse og funksjon. Faghistorikere stiller seg kritiske til flere av teoriene om hvem som bygde Stonehenge, og hvilken funksjon monumentet antas å ha hatt.

Oppgave

  1. Hva er Stonehenge laget av, og hvilke deler består monumentet av?
  2. Stonehenge ble bygd i yngre steinalder (eller neolittisk tid, en arkeologisk betegnelse på denne perioden). Hvordan levde menneskene i Europa på denne tiden?
  3. Studer nettstedene nedenfor for å finne ut mer om teoriene som knytter druidene til Stonehenge. (Slå opp i Wikipedia og finn ut hvem druidene var.)
  4. Hvor i verden finnes det spor etter megalittkulturen?