Venus fra Willendorf
Venus fra Willendorf

Kunst fra forhistorisk tid. Venus fra Willendorf

På nettsidene til kunsthistorikeren Christopher L.C.E. Witcombe kan du studere kunst fra forhistorisk tid. I kunsthistorien regnes forhistorisk kunst som kunst som ble laget før skriftspråket ble tatt i bruk. De eldste kunstgjenstandene vi kjenner til, er små statuetter og amuletter. Den eldste og mest kjente er den 11,5 cm høye kvinnefiguren Venus fra Willendorf. Ta også en tur innom Kunstwebs side om Venus fra Willendorf.

Oppgave

  1. Hvor gammel er Venus fra Willendorf, hvor ble figuren funnet, og hva er den laget av?
  2. Gi en beskrivelse av figurens utseende.
  3. Venus av Willendorfs ekstreme kvinnelige former har gitt opphav til teorier om hvilken funksjon figuren kan ha hatt. Hva går teoriene ut på?
  4. Søk etter flere kunstgjenstander fra forhistorisk tid på Internett og beskriv dem: Hvordan ser de ut, når og hvor kommer de fra, og hvilken funksjon kan de ha hatt?