Gresk og romersk kunst og arkitektur

Bli kjent med minoisk, klassisk gresk og romersk kunst og arkitektur. Bruk nettressursene til å oppleve og lære om arkitektur og kunst og til å svare på spørsmålene nedenfor.

Oppgave

  1. Besøk noen av nettstedene nedenfor for å gjøre deg kjent med minoisk, gresk og romersk kunst og arkitektur.
  2. Velg ut, beskriv og sammenlign noen greske eller romerske byggverk.
  3. Finn noen typiske kjennetegn ved gresk arkitektur. Hvilken innflytelse har gresk arkitektur hatt på seinere europeisk arkitektur? Kjenner du til norske byggverk som er påvirket av klassisk, gresk arkitektur?
  4. Besøk nettstedet "Forum Romanum". Gi en beskrivelse av Forum Romanum og hva det ble brukt til.