Gresk filosofi

Det finnes mye stoff om de klassiske greske filosofene på Internett. Bruk nettressursene nedenfor og Wikipedia til å svare på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva kjennetegner Sokrates’ dialogform, og hva betyr "sokratisk ironi"?
  2. Hvorfor ble Sokrates dømt til døden?
  3. Hva kjennetegner Platons ”idealstat”?
  4. Hvilke tre statsformer beskriver Aristoteles som gode, og hvilke ulemper har de?
  5. Hva slags kvinnesyn hadde Aristoteles, og hvilke konsekvenser fikk det for ettertiden?