Repetisjonsspørsmål til kapittel 1, bokmål

1 Når og hvor oppstod vår menneskeart, Homo sapiens sapiens?

2 Hvorfor utkonkurrerte Homo sapiens sapiens andre menneskearter?

3 Hvorfor og når begynte menneskene med svibruk?

4 Hva var nytt med jordbrukssamfunnene?

5 Hvilke negative virkninger fulgte med jordbrukssamfunnene?

6 Hvorfor kom de første høykulturene eller sivilisasjonene langs elver?

7 Hva kjennetegner en sivilisasjon?

8 Hvorfor fulgte mer krig med sivilisasjonene, og hvilke virkning kan dette ha fått for samfunnene?

9 Hvor og når skapte sumererne verdens første sivilisasjon og hvilke oppfinnelser gjorde de?

10 Hvilke oppfinnelser kom som et resultat av jordbruket og livet langs Nilen?

11 Hva skiller våre kunnskaper om induskulturen fra de andre levekulturene?

12 Hva er induskulturen mest kjent for?

13 Hvilket problem møtte jorddyrkerne langs Huang He og hvordan forsøkte de å løse det?

14 Hvilke oppfinnelser kan knyttes til den kinesiske sivilisasjonen?

15 Hva skiller den kinesiske sivilisasjonen fra de andre tidlige sivilisasjonene?

16 Når og hvor kom jernalderen, og hvordan ble stål produsert?

17 Hvorfor var overgangen til jernalder viktig?