Repetisjonsspørsmål til kapittel 2, nynorsk

1     Kva kjenneteikna ein polisstat?

2     Korleis vart polisstatane styrte?

3     Kvifor utvandra folk frå det greske fastlandet, og kvar slo dei seg ned?

4     Kva knytte forskjellige greske folk saman?

5     Kva kjenneteikna Sparta som stat, og korleis vart staten styrt?

6     Kva kjenneteikna Aten som stat, og korleis vart staten styrt?

7     Kva var persarkrigane, og kva utfall fekk dei?

8     Kva vart resultatet av felttoga til Aleksander den store?

9     Korleis vart den romerske republikken styrt?

10   Kvifor og korleis utvida Roma makta si?

11   Korleis kom Cæsar til makta, og kvifor vart han drepen?

12   Korleis vart Oktavian til Augustus?

13   Korleis heldt keisarane kontrollen over befolkninga i Roma?

14   Kva endringar gjorde keisar Konstantin i styret av riket?

15   Kvifor gjekk Vestromarriket under, medan Austromarriket bestod?