De olympiske lekene i Hellas

De olympiske lekene var opprinnelig en religiøs fest til ære for de greske gudene. Lekene ble holdt på Olympia hvert fjerde år inntil romerne satte en stopper for dem i år 394 e.Kr. For romerne, som hadde kristendommen som statsreligion, representerte dette Kristus’ seier over guden Zevs. Bruk Wikipedia og nettressursene nedenfor til å svare på oppgavene.

Oppgave

  1. Hva var bakgrunnen for de olympiske lekene i antikken?
  2. Hvem deltok i de olympiske lekene?
  3. Hvilke konkurranser deltok utøverne i, og hvordan foregikk de?
  4. Sammenlign de olympiske lekene i antikken med dagens. Finn likheter og forskjeller.