Repetisjonsspørsmål til kapittel 3, bokmål

1 Hva betyr begrepet middelalder, og hvilke faser kan perioden deles inn i?

2 Hvordan bygde den katolske kirken ut makten sin i tidlig middelalder?

3 På hvilke måter satte kristendommen sitt preg på middelaldermenneskenes liv?

4 Hvorfor klarte araberne å erobre et stort rike?

5 Hvorfor ble muslimene splittet i sjiaer og sunnier?

6 Hva kjennetegnet islamsk kulturblomstring fram til ca. 1100?

7 Hva kjennetegner kvinnenes kår i det muslimske samfunnet i middelalderen?

8 Hvordan samarbeidet de frankiske kongene med pavekirken?

9 Hva førte fram til bruddet mellom den romersk-katolske kirken og den gresk-ortodokse kirken i 1054?

10 Hva legger vi i begrepene serf, vasall, len og føydalsamfunn?

11 Hvordan var adelskvinnenes situasjon i føydalsamfunnet?

12 Hva gikk investiturstriden ut på, og hvordan ble den avsluttet?

13 Hvordan skapte situasjonen i Midtøsten på slutten av 1000-tallet et grunnlag for korstogene, og hva utløste dem?

14 Hva var inkvisisjonen?

15 Hva var hovedårsakene til folkeøkningen og framgangen i landbruket i middelalderen?

16 Hvorfor ble det grunnlagt tusenvis av nye byer i høymiddelalderen, og hvordan ble byene styrt?

17 Hvordan ble kongemakten styrket i høymiddelalderen?

18 Hvilke økonomiske og sosiale virkninger hadde svartedauden?

19 Hva var en stenderforsamling?

20 Hvilken innflytelse fikk det engelske parlamentet i middelalderen?

21 Hvordan styrket ny krigsteknikk kongemakten på adelens bekostning i seinmiddelalderen.

22 Hvorfor ble keisermakten svekket i Det tysk-romerske riket fra slutten av 1200-tallet?

23 Hvorfor ble bøndene i Øst-Europa mer ufrie enn bøndene i Vest-Europa?