Repetisjonsspørsmål til kapittel 4, bokmål

1 Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet?

2 Hvem møtte på bygdetinget, og hvilke oppgaver hadde det?

3 Hvorfor var høvdingene så mektige i vikingtiden?

4 Hvilke idealer, våpen og egenskaper hadde vikingkrigerne?

5 Hva var en trell, og hvilken betydning hadde trellene i vikingtiden?

6 Hvordan kan forhold ute i Europa ha påvirket vikingenes angrepslyst?

7 Hvorfor ble Norden et viktig ledd i den europeiske fjernhandelen i vikingtiden?

8 Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet?

9 Hva menes med vikingferder i «vesterveg» og «austerveg»?

10 Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge?

11 På hvilke måter fikk Håkon den gode i stand et godt samarbeid med bøndene?

12 Hvordan utnyttet kirken Olav Haraldssons død på Stiklestad?

13 Vis hvordan kristendommen avløste den norrøne religionen på 1000-tallet.

14 Hva betydde det at kongene styrte i et samkongedømme?

15 Hvorfor brøt det ut borgerkriger i Norge på 1100-tallet?

16 Hva ble bestemt i tronfølgeloven av 1163?

17 Hvem var birkebeinerne?

18 Hva var baglerpartiet?

19 Hvorfor kalles perioden 1217–1349 «storhetstiden» i norsk historie?

20 Hva var kanselliet og kongsrådet?

21 Hva var forskjellen mellom en selveierbonde og en leilending?

22 Hvilke byer var viktigst i Norge i middelalderen?

23 Hva var svartedauden?

24 Hvem var hanseatene?

25 Hva var Kalmarunionen?