Repetisjonsspørsmål til kapittel 5, nynorsk

 

1     Kva oppfinningar og ny teknologi fekk verknad for europeisk ekspansjon? På kva måtar fekk dette verknad?

2     Kva er meint med krosstogstanken?

3     Kvifor tok portugisarane leiinga i den oversjøiske ekspansjonen?

4     Kven fann sjøvegen til India, og kvifor var det så viktig?

5     Kva fekk jordomseglinga til Magellan å seie?

6     Kva gjekk merkantilismen ut på?

7     Kva var trekanthandelen?

8     Kvifor var ættene viktige i Afrika?

9     Korleis begynte den europeiske slavehandelen i Afrika?

10   Kvifor stoppa dei kinesiske sjøekspedisjonane på 1400-talet brått opp?

11   Kva for kinesiske varer var etterspurde i Europa?

12   Kva gjekk konfutsianismen ut på?

13   Kva verknad fekk den kristne misjonen i Japan på 1600-talet?

14   Kva varer dreiv britane handel med i India?

15   Kvifor gjekk dei spanske erobringane av indianarrika i Mexico og Peru så lett?

16   Kva konsekvensar fekk koloniseringa av Nord-Amerika for indianarane og dei afrikanske slavane?

17   Kva vart dei viktigaste verknadene av den europeiske ekspansjonen i Afrika, Asia og Amerika?

18   Korleis verka kontakten med andre verdsdelar på Europa?