Repetisjonsspørsmål til kapittel 5, bokmål

1 Hvilke oppfinnelser og ny teknologi fikk betydning for europeisk ekspansjon. På hvilke måter fikk dette betydning?

2 Hva menes med korstogstanken?

3 Hvorfor tok portugiserne ledelsen i den oversjøiske ekspansjonen?

4 Hvem fant sjøveien til India, og hvorfor var det så viktig?

5 Hvilken betydning fikk Magellans jordomseiling?

6 Hva gikk merkantilismen ut på?

7 Hva var trekanthandelen?

8 Hvorfor var ættene viktige i Afrika?

9 Hvordan begynte den europeiske slavehandelen i Afrika?

10 Hvorfor stoppet de kinesiske sjøekspedisjonene på 1400-tallet brått opp?

11 Hvilke kinesiske varer var ettertraktet i Europa?

12 Hva gikk konfutsianismen ut på?

13 Hvilken betydning fikk den kristne misjonen i Japan på 1600-tallet?

14 Hvilke varer drev britene handel med i India?

15 Hvorfor gikk de spanske erobringene av indianerrikene i Mexico og Peru så lett?

16 Hvilke konsekvenser fikk koloniseringen av Nord-Amerika for indianerne og de afrikanske slavene?

17 Hva ble de viktigste virkningene av den europeiske ekspansjonen i Afrika, Asia og Amerika?

18 Hvordan virket kontakten med andre verdensdeler på Europa?