Repetisjonsspørsmål til kapittel 6, nynorsk

1     Korleis vart kongane valde i mellomalderen?

2     Kva er meint med dynastisk politikk og territorialstatar?

3     Kva var eit stendersamfunn?

4     Kvifor fekk bystaten Venezia så stor makt, og korleis vart byen styrt?

5     Kva tyder humanisme og renessanse?

6     Korleis ville Luther reformere kyrkja?

7     Korleis ville Calvin organisere staten?

8     Kva var motreformasjonen, og kva rolle spela Ignatius Loyola?

9     Kvifor gjorde nederlendarane opprør mot Spania?

10   Kvifor vart det borgarkrig i England i 1642?

11   Kva er meint med eit parlamentarisk styre?

12   Korleis vart Det osmanske riket styrt?

13   Kva kjenneteikna eineveldet i Russland?

14   Korleis vart Frankrike styrt under Ludvig 14.?

15   Korleis vart eineveldet innført i Danmark-Noreg?