Repetisjonsspørsmål til kapittel 6, bokmål

1 Hvordan ble kongene valgt i middelalderen?

2 Hva menes med dynastisk politikk og territorialstater?

3 Hva var et stendersamfunn?

4 Hvorfor fikk bystaten Venezia så stor makt, og hvordan ble den styrt?

5 Hva betyr humanisme og renessanse?

6 Hvordan ville Luther reformere kirken?

7 Hvordan ville Calvin organisere staten?

8 Hva var motreformasjonen, og hvilken rolle spilte Ignatius Loyola?

9 Hvorfor gjorde nederlenderne opprør mot Spania?

10 Hvorfor ble det borgerkrig i England i 1642?

11 Hva menes med et parlamentarisk styre?

12 Hvordan ble Det osmanske riket styrt?

13 Hva kjennetegnet eneveldet i Russland?

14 Hvordan ble Frankrike styrt under Ludvig 14.?

15 Hvordan ble eneveldet innført i Danmark-Norge?