Repetisjonsspørsmål til kapittel 11, nynorsk

1     Kva er meint med imperialisme?

2     Kva område ville britane kolonisere i Afrika?

3     Kva område tok Frankrike kontroll over i Afrika?

4     Kva er meint med direkte og indirekte styre av koloniane i Afrika?

5     Kva er meint med at India var «juvelen i krona»?

6     Kva var taipingopprøret og boksaropprøret?

7     Korleis greidde Japan å få til industriutvikling?

8     Kva var bakgrunnen for den økonomiske veksten i Latin-Amerika etter 1870?

9     Kva var bakgrunnen for Krimkrigen?

10   Kva område tok Russland kontroll over i Sentral-Asia?

11   Kva var Monroedoktrinen?

12   Kva var bakgrunnen for borgarkrigen i USA?

13   Kva var Homestead Act?

14   Kva er meint med at det var eit «britisk verdssystem» i 1914?

15   Kva skjedde med urinnbyggjarane i Australia og på New Zealand?