Repetisjonsspørsmål til kapittel 11, bokmål

1 Hva menes med imperialisme?

2 Hvilke områder ville britene kolonisere i Afrika?

3 Hvilke områder tok Frankrike kontroll over i Afrika?

4 Hva menes med direkte og indirekte styre av koloniene i Afrika?

5 Hva menes med at India var «juvelen i kronen»?

6 Hva var taipingopprøret og bokseropprøret?

7 Hvordan greide Japan å få til industriutvikling?

8 Hva var bakgrunnen for den økonomiske veksten i Latin-Amerika etter 1870?

9 Hva var bakgrunnen for Krimkrigen?

10 Hvilke områder tok Russland kontroll over i Sentral-Asia?

11 Hva var Monroedoktrinen?

12 Hva var bakgrunnen for borgerkrigen i USA?

13 Hva var Homestead Act?

14 Hva menes med at det var et «britisk verdenssystem» i 1914?

15 Hva skjedde med urbefolkningene i Australia og på New Zealand?