Repetisjonsspørsmål til kapittel 15, nynorsk

1     Kva er meint med kald krig?

2     Kva er meint med jernteppet?

3     Kva gjekk Trumandoktrinen og Marshallplanen ut på?

4     Korleis var Tyskland og Berlin oppdelte etter krigen?

5     Kva var Berlinblokaden?

6     Kva var dominoteorien?

7     Kva var formålet med Kol- og stålunionen?

8     Kva gjekk Romatraktaten ut på?

9     Kvifor vart EFTA stifta?

10   Kva var STASI i Aust-Tyskland?

11   Kva var sputniksjokket?

12   Kva var bakgrunnen for Cubakrisa?

13   Kva var bakgrunnen for militærkuppet i Chile i 1973?

14   Kva er meint med perestrojka og glasnost?

15   Kva var det indre imperiet til Sovjetunionen?