Repetisjonsspørsmål til kapittel 16, bokmål

1 Hvilke hovedmål hadde Fellesprogrammet?

2 Hvordan prøvde Arbeiderpartiet å styre den økonomiske utviklingen etter krigen?

3 Hvilke sosiale reformer ble vedtatt i 1940- og 1950-årene?

4 Hva ville Arbeiderpartiet oppnå ved hjelp av nasjonalbudsjett?

5 Hvordan ble pengene fra Marshallhjelpen brukt i Norge?

6 Hvorfor mistet de norske kommunistene mye oppslutning fra slutten av 1940-årene?

7 Hva var innholdet i baseerklæringen fra 1949?

8 Hvilke oppgaver fikk Nordisk Råd?

9 Hvorfor begynte Norge med u-hjelp i begynnelsen av 1950-årene?

10 Hva var bakgrunnen for at Sosialistisk Folkeparti ble stiftet i 1961?

11 Hvilke saker prioriterte Kristelig Folkeparti i de første tiårene etter 1945?

12 Hva var hovedinnholdet i folketrygdloven?

13 Hvorfor tok stadig flere gifte kvinner lønnet arbeid i 1960-årene?

14 Hvordan påvirket privatbilen folks reisevaner i 1960-årene?

15 Hva menes med «det antiautoritære opprøret»?

16 Hvilke grupper var motstandere av norsk medlemskap i EF i 1972?

17 Hvorfor ble Norge strategisk viktigere i 1970-årene?

18 Hvilke politiske partier ble stiftet i 1970-årene?

19 Hvilke reformer ble vedtatt i 1970-årene?

20 Hvilke utenlandske forbilder hadde Høyre i 1980-årene?

21 Hvordan liberaliserte Willoch-regjeringene det norske samfunnet i 1980-årene?

22 Hvilke sosiale problemer skapte bekymring i 1980-årene?

23 Hva var hovedkonklusjonen i Brundtland-rapporten fra 1987?

24 Finn grunner til at et flertall av nordmennene sa nei til EU i 1994.

25 Hva var innholdet i EØS-avtalen mellom Norge og EU?

26 Hva var «Alta-saken»?

27 Hvorfor er 1989 et merkeår i det norske samefolkets historie?

28 Hvorfor økte innvandringen til Norge etter 1970?

29 Hvorfor forsvant mange arbeidsplasser i industrien i 1970- og 1980-årene?

30 Hva menes med mindretallsparlamentarismen fra 1989 til 2005?

31 Hvilke partier dannet den rødgrønne regjeringen i 2005?

32 Hvordan ble det norske forsvaret forandret etter avslutningen av den kalde krigen?