Repetisjonsspørsmål til kapittel 18, bokmål

1 Hvem var imot at land skulle ha kolonier etter 1945?

2 Hva var apartheid?

3 Hvilken rolle spilte Nelson Mandela i Sør-Afrika?

4 Hvordan styrte Robert Mugabe i Zimbabwe etter 1980?

5 Hva var bakgrunnen for folkemordet i Rwanda i 1994?

6 Hva gjorde det mulig for japanerne å skape verdens nest største økonomi på få tiår?

7 Hvilke miljøproblemer fikk Japan i 1960-årene?

8 Hvorfor seiret kommunistene i Kina i 1949?

9 Hva ville Mao Zedong oppnå med folkekommunene og det store spranget?

10 Hvorfor startet Mao Zedong kulturrevolusjonen?

11 Hva var målet for Deng Xiaopings politikk etter 1978?

12 Hvilken taktikk førte Gandhi mot det britiske kolonistyret?

13 Hvorfor ble britisk India splittet i India og Pakistan?

14 Hva var hovedinnholdet i Nehrus politikk?

15 Hvordan forsøkte Indira Gandhi å modernisere India? Hvorfor ble hun drept i 1984?

16 Hva preget utviklingen i Argentina og Brasil på 2000-tallet?

17 Hva var bakgrunnen for borgerkrigene i Jugoslavia?

18 Hvorfor ble det krise i EU etter 2008?

19 Hvilke problemer stod Barack Obama overfor i sine presidentperioder?

20 Hva kjennetegnet Russland under presidentene Putin og Medvedev?