Slaget ved Hastings og Bayeux-teppet

Bayeux-teppet er et brodert teppe med 72 scener som beskriver hvordan Wilhelm Erobreren fikk herredømme over England. Wilhelm Erobreren ledet selv den normanniske innvasjonen av England, og etter å ha slått angelsaksernes konge Harald 2. ble han kronet til konge av England.

Oppgave

  1. Besøk noen av nettstedene nedenfor og bli kjent med Bayeux-teppet og historien det skildrer.
  2. Gjengi noen av de sentrale scenene.
  3. Hva slags type kilde er Bayeux-teppet? Er det en troverdig kilde?
  4. Finn ut hvordan den norske kongen Harald Hardråde påvirket den normanniske erobringen av England.