Svartedauden

Svartedauden kom til nordkysten av Svartehavet med genovesiske skip høsten 1347. Deretter spredte pesten seg raskt med skipstrafikken langs Europas kyster. Til Norge kom den i 1349. (Historikeren Ole Jørgen Benedictow hevder i 1348)

Oppgave

  1. Hva var årsaken til svartedauden, hvordan artet den seg, og hva var konsekvensene for Europas befolkning?
  2. Hva mente samtiden om årsakene til svartedauden?