Åtte menns ed til kong Håkon 5. Magnusson den 20. april 1319

Denne eden ble avlagt tre uker før Håkon 5. døde 8. mai 1319. På dette tidspunkt var det klart at tronarvingen, den treårige Magnus Eriksson, nok også ville bli konge i Sverige. De åtte som avla eden skulle antakelig være medlemmer av formynderstyret for Magnus Eriksson. (Utdrag fra Norske middelalderdokumenter, Universitetsforlaget 1973.)

Oppgave

  1. Hva slags kilde er dette?
  2. Hva er innholdet av det løftet de åtte menn gir kong Håkon?
  3. Hvorfor krever kongen at de skal avlegge et slikt løfte?
  4. Hva vil det si at "vi satte våre segl for dette brev"?

Kilde

Åtte menns ed til kong Håkon 5. Magnusson

Ivar Olavsson kansler, Havtore Jonsson, Pål Eiriksson merkesmann1), Bjarne Audunsson, Amund Borgarsson, Guttorm Kolbjørnsson, Guttorm Helgesson og Torgeir Simonsson [sender alle menn] Guds og sin hilsen.

Vi gjør kjent for dere at 20. april på Tønsberghus, i det 20. styringsåret til vår verdige herre Håkon, Norges konge, lovte vi ham på vår kristne tro, la hendene våre på det hellige kors, hvori vår herre Jesu Kristi legeme og blod var, og på hans eget korstre, det som han var pint på, og på mange andre helligdommer, og svor dertil full ed på Guds helligdommer; at vi fast og ubrytelig skal holde og la holde hele den skipan2) som vår verdige herre Håkon, Norges konge, har gjort om arven av Norges konges rike og om Norges konges rikes råd og riksstyringen og å holde tilsyn med lovene, og at vi alle skal [være] forlikte og samrådige og holde sammen til styrking for riket og rikets rette arving, og ikke dra inn noen utenlandske menn til å ha hus [borger], rå for sysler eller [ha] noen myndighet over Norges konges tegner3), verken under rikets arvings mindreårighet eller siden når han er fullmyndig. Vi påkalte Guds vrede over oss om vi ikke holder den førnevnte ed.

Og til sant vitnesbyrd satte vi våre segl for dette brev som ble gjort på førnevnte sted, dag og år som før er sagt.

Fotnoter
1) merkesmannen, hørte med til lederne av hirden. Han dømte i hirdsaker og fungerte som mellommann mellom konge og hird.
2) skipan, kongelig forordning.
3) tegner, undersåtter.