Svartedauden og krisen i seinmiddelalderen

I 1349 kom det et skip til Bergen med pest om bord! Svartedauden startet i Kina i 1343 og kom til Krim ved Svartehavet i 1346. Derfra spredte den seg utover Middelhavet og oppover langs kysten av Spania og Frankrike til England og Skandinavia. Til Vestlandet kom den fra England i 1349, og i 1350 tok den veien over fjellet til Østlandet.

Oppgave

  1. Hvem og hvor mange ble rammet av svartedauden?
  2. Gjør greie for synet på årsaken til svartedauden i artikkelen "Svartedauden enda verre enn antatt".
  3. Søk på Internett etter samtidige kilder om svartedauden. Hva forteller kildene?
  4. Hva gikk krisen i seinmiddelalderen ut på? Hva var årsakene til krisen?