Trekanthandelen [Ferdighetsmål C]

Bruk nettressursene nedenfor til å besvare spørsmålene om trekanthandelen. Start med å søke på ”trekantfart” i Wikipedia for å finne en definisjon på trekanthandel.

Oppgave

  1. Hva var trekanthandelen? Hvor og når foregikk denne handelen, og hvem var aktører?
  2. Hvilken rolle spilte Danmark-Norge. Finn eksempler på dansk-norsk trekanthandel.
  3. Søk på Internett eller bruk nettressursene nedenfor til å finne ut mer om slavenes skjebne i Nord- og Sør-Amerika og eventuelt i andre land.
  4. Når ble slaveriet i Amerika opphevet?
  5. På hvilken måte var Danmark-Norge involvert i slavehandelen?