Slaveriets historie [Ferdighetsmål C]

Bruk nettressursene nedenfor til å sette deg inn i slaveriets historie og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva er slaveri? Søk i Wikipedia eller bruk andre kilder for å svare på spørsmålet.
  2. Når og hvor startet slavehandelen over Atlanterhavet, og hvor lenge foregikk slavehandelen?
  3. Hvem og hvor mange ble sendt som slaver over Atlanterhavet?
  4. Hvilken bakgrunn hadde slavene som ble sendt over Atlanterhavet?
  5. Søk på Internett eller bruk nettressursene nedenfor til å finne ut mer om de nord- og søramerikanske slavenes skjebne.
  6. På hvilken måte var Danmark-Norge involvert i slavehandelen?