Vasco da Gamas behandling av indiske sjøfolk [Ferdighetsmål A]

Utdraget fra Caspar Correa: The Three Voyages of Vasco da Gama viser noe av den grusomhet og ubarmhjertighet Vasco da Gama utviste mot indiske sjøfolk på sin andre sjøreise (i 1503).

Oppgave

  1. Hvem er det da Gama angriper?
  2. Hva tror du er hensikten med denne behandlingen av de indiske sjøfolkene?
  3. Ofrene for denne massakren er "maurere", det vanlige ordet for både "arabere" og "muslimer" i Europa på 1500-tallet. Hvilket av motivene bak de store oppdagelser kan ligge til grunn for da Gamas oppførsel?

Kilde

Malabargastenes endelikt

Mens de holdt på med dette kom en mengde fartøy til syne i farvannet. Det var to store skip og tjueto båter fra Malabar som kom fra Coromandel lastet med ris. Maurerne i Calikut hadde bestemt at skipene skulle lastes i Coromandel ettersom det var lønnsomt for dem da risen var svært billig der.

Nå kom de for å hente lasten, i den tro at hvis våre skip hadde kommet, ville vi allerede vært i Cochym og ikke i Calikut. Men flåtestyrken vår fikk øye på dem, karavellene ble sendt etter dem, og maurerne kunne ikke flykte ettersom skipene deres var fullastet med ris. Karavellene brakte dem til kapteinen, og alle seil ble firt...

Kapteinen gav sine menn ordre om å hugge av gastenes hender, ører og neser. De avhuggede legemsdelene ble lagt i en av de små båtene. I denne båten ble også munken1) plassert, også han uten ører, nese eller hender. Hans ører, nese og hender ble tredt på en snor sammen med et palmeblad og deretter hengt rundt halsen hans. Palmebladet var myntet på kongen, og på det hadde kapteinen skrevet at kongen kunne lage seg en karrirett å spise av det munken hadde med seg til ham.

Etter at alle inderne hadde fått denne medfarten, gav kapteinen ordre om at føttene deres skulle bindes sammen ettersom de ikke lenger hadde hender å løse knutene med. For at de ikke skulle få opp knutene ved hjelp av tennene befalte han at tennene deres skulle slås i stykker med stokker. Tennene ble slått ned i halsen på dem.

Slik ble de lastet om bord i båtene, liggende oppå hverandre med blodet strømmende nedover seg. De ble dekket til med matter og tørre blader, og båtene ble satt fyr på etter at seilene var heist og kursen satt mot land. Der var mer enn åtte hundre maurere. Den lille båten med munken og alle hendene og ørene ble også sendt på land, men ikke satt fyr på. Båtene nådde land samtidig, og en stor folkemasse samlet seg der for å slukke brannen og hale ut de som fortsatt var i live – mens de utstøtte voldsomme klagerop.

Fotnote
1) Munken var en hindu utsendt av samorinen for å anmode om fred, forkledt som en munk for å vinne innpass hos da Gama

 

Ferdighetsmål A

 

Spaniernes herjinger på Haiti

Den spanske dominikanerpresten og kolonisten Bartolomé de Las Casas var vitne til og har skildret spaniernes erobring av De vestindiske øyene i pamfletten "En kort framstilling av ødeleggelsen av [Vest]-India". Her skildrer Las Casas spaniernes framferd mot indianerne på Haiti.

Oppgave

  1. Hvilke metoder brukte spanierne?
  2. Hvilken hensikt kan las Casas ha hatt med å offentliggjøre slike skildringer i Spania?

Kilde

Utdrag fra "En kort framstilling av ødeleggelsen av [Vest]-India"

Da de hver eneste dag så seg underkuet og utryddet av spaniernes grusomme og umenneskelige behandling, trampet til jorden av hester, oppspist og sønderslitt av hunder, brent levende og torturert på alle tenkelige måter, besluttet de i de fleste provinser å overgi seg til sin ulykkelige skjebne uten strid og gi seg i sine fienders hender.

De gikk bare inn i landsbyene, og det var ikke de barn, gamle, eller gravide og fødende som ikke ble sprettet opp og lemmet i stykker, som om de slaktet sauer i et fjøs. De veddet om hvem som med ett sabelhugg kunne kløyve en mann i to, eller kutte hodet av ham med et snitt av dolken, eller åpne tarmene hans på samme vis. De rev de nyfødte fra brystet hos moren, grep dem i bena og slengte dem med hodet først mot steinene. Eller de kjørte dem med hodet først nedi elven, og hylte av latter over de små som sprellet nedi vannet. Eller de bare kjørte sverdet gjennom begge, både mor og barn, så snart de så noen. De satte opp svære galger, og på slik måte at de hengte nesten fikk tærne ned på bakken. De hengte til og med tretten om gangen for å gjøre ære på vår Forløser og de tolv apostler. De brente dem av og til levende på bål. Eller de surret dem inn i tørt gress, satte fyr på og brente dem på den måten.