Columbus' første møte med indianerne [Ferdighetsmål A]

12. oktober 1492 kom Kristoffer Columbus' flåte på tre skip fram til Amerika. Utdragene nedenfor fra Columbus' dagbok skildrer det første møtet med indianerne. (Fra Ørjan Olsen: De store opdagelser, Nasjonalforlaget 1929).

Oppgave

  1. Hvilket inntrykk gir Columbus av indianerne?
  2. Hvordan avslører Columbus i dette førsteinntrykket motivene bak "de store oppdagelser"?

Kilde

Utdrag fra "De store oppdagelser"

Overalt fra kom menneskene på denne øya ned til stranden og ropte på oss og takket gud, og vi forstod at de spurte oss om vi var kommet fra himmelen. En gammel mann ropte med høy røst til de andre: Kom og se på mennene fra himmelen! Gi dem mat og drikke og alt de trenger til!

De går alle helt nakne slik som de kom av mors liv, selv kvinnene – selv om jeg ikke så mer enn én eneste virkelig ung kvinne. Alle jeg så var meget unge, ingen over 30 år – de var velskapte, med vakker kropp og fint ansikt. Håret er stritt, nesten som håret i en hestehale, og kort. De bærer det fremoverbørstet til øyenbrynene – bare en liten del av håret på bakhodet får vokse fritt og uklippet. De er av samme farge som folket på De kanariske øyer, hverken svarte eller hvite – men noen maler seg svarte, andre hvite, atter andre røde. Noen maler sitt ansikt, noen kroppen, noen bare øynene og andre bare nesen. De bærer ingen våpen og kjenner i det hele tatt ikke til slikt, for jeg viste dem et sverd, og de grep omkring klingen på det og skar seg av uforsiktighet. De kjenner ikke jern. Deres spyd er trestenger uten jern, noen av dem har som spiss en fisketann eller noe lignende. De har alle en stolt holdning, en statelig skikkelse og godmodige, edle trekk. Jeg så noen med sår på kroppen og prøvde ved tegn å få vite hva det betydde. De gav meg å forstå at folk fra naboøyene kom over for å røve dem, så de måtte forsvare seg. Jeg trodde og tror ennå at angriperne kommer fra fastlandet for å ta fanger. De ville bli gode og brukbare slaver, for jeg iakttok at de hurtig oppfattet hva man sa dem. Jeg tror også at de snart ville kunne omvendes til kristendommen, for det syntes meg som om de ikke hadde noen religion. Om det behager Gud, vil jeg ved min avreise ta med seks innfødte, for at de kan lære spansk. Foruten papegøyer så jeg ingen dyr på øya. (...)

Ved daggry kom mange av disse folk til stranden – bare unge menn, som allerede sagt. De var alle meget velskapte og vakre. I alminnelighet er pannen bred, bredere enn jeg har sett den hos noe annet folk. De kom til skipet i smale kanoer, utskåret av en trestamme. Alle disse kanoer var av ett stykke og vidunderlig forarbeidet. Noen var så store at de rommet 40–45 mann, andre mindre, andre igjen neppe store nok til å romme én mann. De blir drevet frem med skovlformede treårer. Når en kano kantrer, svømmer de omkring den og tømmer den ved hjelp av gresskarskall, som de har med i kanoen. (...)

Jeg gjorde meg umake med å finne ut om det fantes gull. Jeg så nemlig at noen folk bar små stykker i nesen og ved tegn erfarte jeg at det syd for øya finnes en konge, som har store kar og ellers meget av det. Jeg ville bevege dem til å følge meg dit, men merket snart at de ikke følte noen tilbøyelighet til det.