Erobringen av Mexico I [Ferdighetsmål A]

Bernal Diaz del Castillo deltok som ung i Cortés' erobring av Mexico, og han skildret den senere i boken The True History of the Conquest of New Spain.

Oppgave

  1. Hvilke budskap har Montezumas sendebud med til Cortés? Hvordan tolker du Montezumas holdning til spanierne?
  2. Hvordan virker det første møtet med Mexico by på forfatteren?

Kilde

Bernal Diaz del Castillo: Spaniernes første møte med hovedstaden

Nå fryktet Montezuma, den store og mektige fyrsten av Mexico, at vi skulle komme til byen hans, og han sendte derfor fem høvdinger - alle meget fremstående menn - til leiren vår i Tlaxcala for å ønske oss velkommen. De fortalte oss at det gledet ham meget at vi hadde seiret over så store krigerskarer, og at han sendte oss en gave. Den var av gull til en verdi av 1000 daler og smykket med juveler i forskjellige former. De hadde også med seg tjue laster fine bomullsstoffer. De meddelte oss at han ønsket å bli vår store keisers vasall, og at han var glad for at vi allerede befant oss så nær byen hans, fordi han satte pris på Cortés og alle hans brødre - teulerne, som de kalte oss som ledsaget ham. De bad ham [Cortés] bestemme hvor mye han ønsket i årlig tributt til vår store keiser, og de sa at han [Montezuma] ville betale i gull, sølv, tøyer og verdifulle stener, alt sammen under forutsetning av at vi ikke drog til Mexico. Ikke fordi han ikke med den største glede ville ta imot oss, men fordi landet var barskt og karrig, og han ville ikke se oss lide overlast når han kanskje ikke kunne begrense den så mye som han måtte ønske.(...)

Vi fortsatte langs landeveien som på dette stedet er åtte skritt bred og fører rakt til Mexico by, tilsynelatende uten å svinge det minste. Men selv om veien var bred, var den så overfylt av mennesker at det nesten ikke var plass til alle. Noen var på vei til Mexico, andre på vei tilbake derfra, og dessuten var det kommet mange for å se på oss. Vi hadde vår fylle hyre med å komme gjennom massene. Både tårn og tempelpyramider var fulle av folk, og det samme var kanoene på sjøen som kom til fra alle retninger. Det var saktens ikke så underlig, for de hadde aldri før sett hester eller mennesker som oss.

Da vi så den vidunderlige stad foran oss, ble vi målløse og visste ikke om synet var virkelig. På landsiden lå det store byer, og i innsjøen enda flere, og selve innsjøen var dekket av kanoer. Landeveien på demningen gikk over mange broer, og like foran oss lå den store Mexico by - og vi, vi talte ikke 400 soldater engang! Vi husket nå de advarslene de innfødte i Huexotzingo, Tlaxcala og Tlamanalco hadde gitt oss, og de mange andre råd vi hadde fått om ikke å begi oss inn i Mexico. For her ville de drepe oss så snart vi var kommet innenfor.

Nettressurser