Atahualpas løsepenger [Ferdighetsmål A]

Under erobringen av Peru greide spanierne under Pizarro å ta inka-keiseren Atahualpa til fange. Atahualpa tilbød spanierne løsepenger. Spanierne godtok tilbudet, løsepengene ble betalt, og spanierne drepte Atahualpa.

Oppgave

  1. Hva forteller denne historien om Peru før spanierne kom dit?
  2. Peru ble spaniernes viktigste koloni i Amerika. Hvorfor?

Kilde

Utdrag fra Clemens R. Markham: "Reports on the Discovery of Peru"

Atahualpa fryktet at spanierne ville drepe ham, og sa derfor til guvernøren at han ville gi dem (som hadde tatt ham til fange) en stor mengde med gull og sølv.

Guvernøren spurte ham: "Hvor mye kan du gi, og hvor raskt kan du skaffe det til veie?" Atahualpa sa: "Jeg vil gi nok gull til å fylle et tjueto fot langt og sytten fot bredt rom opp til en hvit strek midt på veggen." Streken skulle tilsvare halvannen mannshøyde. Han sa at opp til dette merket ville han fylle rommet med gullgjenstander av ymse slag, så som krukker, potter, vaser og gullklumper. Hva sølv angikk, sa han at han ville fylle opp hele rommet med det to ganger. Han påtok seg å utføre dette i løpet av to måneder.

Guvernøren ba ham sende av gårde budbringere med dette mål for øyet, og forsikret ham om at hvis avtalen ble overholdt, hadde han intet å frykte. Så sendte Atahualpa bud til kapteinene sine, som befant seg i byen Cuzco, og gav dem ordre om å sende to tusen indianere lastet med gull og sølv, ikke medregnet det som alt var på vei med hans bror, som de brakte med seg som fange.

Nettressurser