Fjernhandel og handelsveier [Ferdighetsmål C]

I høymiddelalderen var det mange viktige handelsbyer i Europa, blant annet Venezia og Genova. De tjente penger på fjernhandelen og det utviklet seg en ”kapitalistisk ånd” i Italia. Bruk teksten i læreboka og nettstedet under til å svare på oppgaven.

Oppgave

  1. Hva menes med fjernhandel?
  2. Hvor gikk handelsveiene, og hvilke varer ble fraktet der i høymiddelalderen?
  3. Hvor var de to økonomiske tyngdepunktene i Europa, og hva ble produsert der?
  4. Hvorfor ble byen Brugge så viktig på slutten av 1200-tallet?
  5. Hvordan var fjernhandelen organisert?

Nettressurser