Bildekunst i renessansen [Ferdighetsmål C]

Renessansekunsten brøt på mange måter med tradisjonene og idealene i middelalderen. I renessansen var det idealene fra antikken som gjaldt, og det var gresk og romersk arkitektur som inspirerte. Stilperioden som kalles renessanse, startet i Italia ca. 1400 og varte til ca. 1600, og gikk da gradvis over i barokken. Bruk nettressursene nedenfor til å studere kunstverk fra renessansen og svare på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva betyr ordet renessanse?
  2. Søk i Wikipedia og i nettressursene etter kunstverk av kjente renessansekunstnere, for eksempel Michelangelo eller Leonardo da Vinci. Studer et kunstverk og beskriv det. Hva er bildets innhold og budskap? Hvilke farger er brukt, hvordan er forholdet mellom personer/gjenstander i forgrunnen og i bakgrunnen på bildet?
  3. Hva var typisk for måten renessansekunstnerne malte på?