Arkitektur i renessansen [Ferdighetsmål C]

Renessansearkitekturen brøt på mange måter med tradisjonene og idealene i middelalderen. I renessansen var det idealene fra antikken som gjaldt, og det var gresk og romersk arkitektur som inspirerte. Stilperioden som kalles renessanse, startet i Italia ca.1400 og varte til ca.1600, og gikk da gradvis over i barokken.

Oppgave

  1. Bruk nettressursene nedenfor og beskriv én eller flere kjente bygninger fra renessansen.
  2. Rosenkrantztårnet i Bergen er blant de få norske bygg fra renessansen. Søk på Internett for å finne ut mer om tårnet eller bruk oppslagsverk.
  3. Hva kjennetegner arkitekturen i renessansen? Du finner stoff om dette på i Wikipedia og i artikkelen om renessansen i Leksikon for det 21. århundre.