Et nytt verdensbilde [Ferdighetsmål C]

Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler og Tycho Brahe er berømte for sine astronomiske oppdagelser. Oppdagelsene fikk betydning for utformingen av et helt nytt verdensbilde, det heliosentriske. Bruk Wikipedia og nettstedene nedenfor til å gjøre deg kjent med disse berømte vitenskapsmennene.

Oppgave

  1. Hva betyr heliosentrisk verdensbilde?
  2. Lag en kort presentasjon av én eller to av vitenskapsmennene som er nevnt her. Hvilke oppdagelser gjorde de, og hvilke tanker er de kjent for?
  3. Hvem var Giordano Bruno, og hvilken skjebne fikk han?
  4. Hva var Keplers lover?