Hekseprosessene i Europa 1 [Ferdighetsmål C]

På 1500- og 1600-tallet ble ca. 100 000 mennesker i Europa ofre for hekseforfølgelser. Av disse ble ca. 40 000 dømt til døden, de fleste brent på bål. En rekke vesteuropeiske land vedtok i denne perioden egne trolldomslover, ofte med hjemmel i Bibelen. Bruk Wikipedia og nettressursene nedenfor til å sette deg inn i de europeiske hekseprosessene.

Oppgave

  1. Hva var Heksehammeren?
  2. Hvordan argumenterer Heksehammeren for at det først og fremst er kvinner som blir hekser?
  3. Hvem var ofre for hekseprosessene?
  4. Beskriv hva som skjedde under heksejakten i Salem i 1692?