Innføringen av eneveldet på 1600-tallet [Ferdighetsmål C]

Enevelde er betegnelsen på styreformen i de fleste europeiske stater fra 1600-tallet til begynnelsen av 1800-tallet. Bruk artikkelen fra Leksikon for det 21. århundrede til å svare på spørsmålene nedenfor.

Oppgave

  1. Frankrike framheves i artikkelen som et mønstereksempel på en eneveldig stat. Hva kjennetegner de eneveldige statene på 1600-tallet?
  2. Hva var bakgrunnen for innføringen av eneveldet i Danmark-Norge?
  3. Hvilken statsform ble de eneveldige europeiske statene erstattet med fra slutten av 1700-tallet?