Osmanene [Ferdighetsmål C]

Osmanene var tyrkere med muslimsk tro. På 1300-tallet tok de kontroll over store deler av Balkan. Osmanene ville ekspandere videre i Europa og utfordret andre staters makt. Bruk teksten til Hilde Henriksen Waage på nettstedet til å svare på oppgaven.

Oppgave

  1. Hvordan ble det osmanske riket dannet?
  2. Hvordan var styringssystemet i det osmanske riket?
  3. Lag en oversikt over utviklingen av riket fra 1300-tallet til 1800. (Se også kartanimasjon ”Det osmanske rikets utvikling”.)