Innføringen av eneveldet i Danmark-Norge [Ferdighetsmål C]

På et stendermøte i København i 1660 tvang Fredrik 3. gjennom innføringen av arvekongedømmet med støtte av borgerskapet og presteskapet. Da stendene ikke klarte å bli enige om utformingen av den nye forfatningen, utnyttet Fredrik situasjonen og innførte eneveldet ved et kupp.

Oppgave

  1. Søk på Internett eller bruk læreboka for å finne ut mer om norgesartikkelen i Kristian 3.s håndfesting. Hva betydde håndfestingen for kongens makt?
  2. Hvilke konsekvenser fikk innføringen av eneveldet i Danmark-Norge?
  3. Hva forteller artikkelen "Enevælde" i Leksikon for de 21. århundrede om eneveldet som statsform?