Sverige som stormakt [Ferdighetsmål C]

Den svenske stormaktstiden varte i omkring 100 år, fra Gustav 2.s tiltredelse til Karl 12.s død i 1718. Den ble innledet da Sverige under ledelse av Gustav 2. Adolf og Axel Oxenstierna i 1620-årene grep inn i stormaktskrigene i Europa, først mot Polen, siden mot den tyske keiseren.

Oppgave

  1. Besøk nettstedene nedenfor, eller søk på Internett for å lære litt om Sveriges stormaktstid.
  2. Hvilken rolle spilte Sverige i 30-årskrigen?
  3. Hva var bakgrunnen for slaget ved Breitenfeldt. Hvilke følger fikk det for svenskene?