Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 1

1. Nilen, Eufrat og Tigris og Huang He er fremdeles viktige naturressurser. Bruk ulike kilder og lag en presentasjon av en av disse elvene og den betydningen den har i vår tid. [Ferdighetsmål A]

 

2. Historikere kan gi forskjellige forklaringer på drivkrefter bak menneskers handlinger, for eksempel reaksjoner på naturforhold og teknologi, ønske om makt og rikdom eller religiøs overbevisning. Finn eksempler på slike forklaringer i kapitlet «Fra jegere og samlere til sivilisasjoner». Drøft hvilke drivkrefter som er de viktigste for menneskenes handlinger. [Ferdighetsmål E]

 

3. Jeriko i Palestina og Catal Hüyük i Tyrkia regnes som noen av de første byene i historien. Lag et lite foredrag om hva forskere har funnet ut om disse stedene. Hva skal til for at et befolket område skal kunne kalles en by? Jeriko er kjent fra Det gamle testamentet og fra vår nyeste historie. På hvilken måte?

 

4. I 1991 fant turister i Alpene restene av en mann som døde for 5200 år siden. Forskerne kalte ham Ötzi. Bruk Internett og finn ut hva funnet av Ötzi kan fortelle om livet i Europa 3200 f.Kr.

 

5. Omtrent samtidig med at pyramidene i Egypt ble bygd (på 2000-tallet f.Kr.), begynte folk i England å bygge Stonehenge. Hva mener forskerne om hvorfor og hvordan Stonehenge ble bygd?

 

6. Solpyramiden i den forlatte byen Teotihuacán i Mexico har en større grunnflate enn Keopspyramiden i Egypt. Hva vet vi om Teotihuacán og årsakene til at byen ble forlatt?

 

7. Sumeriske byer som Ur og Uruk i nåværende Irak ble sannsynligvis forlatt på grunn av at den kunstige vanningen over tid ødela jorda. Forklar hvordan dette kunne skje.