Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 2

1. Når en skal analysere samfunnsforhold, kan forkortelsen SPØK for sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold være nyttig som en huskeregel.

  • Sosiale forhold: et vidt begrep som dreier seg om hvordan mennesker lever sammen i samfunn: klasseforskjeller, kjønnsroller og levekår generelt. Sosiale forhold vil stå i nær sammenheng med politiske, økonomiske og kulturelle forhold.
  • Politiske forhold: Hvem har makt til å vedta lover og regler og fordele goder, plikter og rettigheter? Hvordan blir samfunnet styrt?
  • Økonomiske forhold: Hva lever befolkningen av? Hvilke næringsveier er viktige?
  • Kulturelle forhold: Hvilke religioner, livssyn og skikker dominerer samfunnet? Hva slags utdannelse gis, og hvem får den? Hva slags kunst er viktig?

 

Bruk SPØK og sammenlikn de sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forholdene i Sparta, Aten og det romerske riket. Hvilke likheter og ulikheter finner du? [Ferdighetsmål A og C]

 

2. Bruk tekst og illustrasjoner i læreboken og opplysninger fra Internett til å finne ut i hvilken grad antikken har hatt innflytelse på vår egen tid når det gjelder politikk, filosofi, religion, arkitektur og kunst. [Ferdighetsmål B]

 

3. Lag presentasjoner av en av følgende personer: Perikles, Aspasia, Aleksander den store, Spartacus, Cæsar, Augustus, Kleopatra eller keiser Konstantin. [Ferdighetsmål B]

 

4. Tre vitenskapsmenn i Alexandria som fikk betydning for seinere tider, var Arkimedes, Evklid og Ptolemaios. Lag korte foredrag om dem. [Ferdighetsmål B]

 

5. Da kristendommen ble statsreligion, ble den kvinnelige filosofen og matematikeren Hypatia drept i Alexandria. Finn ut mer om Hypatia og hennes skjebne.

 

6. [Ferdighetsmål A] Her er en skildring av en naturkatastrofe som rammet to romerske byer. Den bygger på en samtidig skriftlig kilde og på arkeologiske utgravinger: «En seinsommerdag i år 79 e.Kr. gikk livet som normalt i de to romerske byene Herculaneum og Pompeii. Bøndene arbeidet på jordene rundt byene, noen gjorde innkjøp i handlegatene, mange av byens borgere og tilreisende badet i de offentlige badene (termene). Rikfolk fra Roma koste seg i ferievillaene sine. Innbyggerne var vant til mindre jordskjelv og små utbrudd fra vulkanen Vesuv. Derfor reagerte de ikke da det kom noen mindre rystelser utover kvelden. Men så skjedde katastrofen. Et kraftig utbrudd slynget ut en sky av aske og pimpstein og begravde de to byene.

Utgravningene av byene startet på 1700-tallet, og de gav et enestående øyeblikksbilde av dagliglivet i to romerske byer. I det som var strandområdet i Herculaneum, ble det funnet skjeletter av mennesker som desperat hadde forsøkt å komme seg unna. I Pompeii viste avtrykk i asken mange av innbyggernes siste øyeblikk. Utgravningene i Pompeii la for dagen en by med gater, fortau, bakerier, barer, offentlige bad og bordeller. Byen hadde torg (forum), amfiteater, idrettsarena, teater og templer. I de store villaene var det vannbasseng, springvann, flotte veggmalerier og gulvmosaikk.»

a. Hva forteller skildringen ovenfor om samfunnsforholdene i Pompeii og Herculaneum?

b. Hvilke paralleller til disse samfunnene finner du i vår egen tid?