Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 4

1. [Ferdighetsmål A] Snorre Sturlason skrev de norske kongenes sagaer fram til og med Magnus Erlingssons død i 1179. Det er vanlig å kalle disse sagaene fortidssagaer, fordi de ble skrevet ned lenge etter at begivenhetene hadde funnet sted. Kong Sverres saga ble påbegynt mens kongen levde, og slike sagaer er det vanlig å kalle samtidssagaer. Sverres saga innledes med en prolog. Her skal vi fortelle om det som har hendt en tid nå i de menns minne som har sagt fore det som står her i boken. Det skal fortelles om kong Sverre, sønn av Sigurd Haraldsson. Første del av boken er skrevet etter den bok som abbed Karl Jónsson først skrev mens kong Sverre selv satt over og avgjorde hva som skulle skrives (...). Den senere del av boken er skrevet etter frasagn av menn som husket hendelsene, enten slik at de selv hadde sett og hørt dem, eller at de hadde sett noen av de mennene som var med kong Sverre i striden. Noe av det som hendte, ble festet i minnet fordi det ble skrevet om det med en gang det var hendt, og det er ikke gjort noen endringer på det siden. Men det kan hende at om noen som vet full beskjed, får se denne boken, så vil han synes at det er gått litt raskt frem noen steder, og at mye mangler som det kunne vært vel verdt å ta med, og da kan han gjerne skrive mer om han vil.

a. Hvordan viser teksten at dette er en samtidssaga?

b. Drøft hvilken funksjon prologen har. Les de første sidene av Sverres saga og forklar hvordan sagaskriveren ønsket å bruke dem.

 

2. [Ferdighetsmål C og D] Finn ut mer om hvordan svartedauden og andre pestepidemier herjet Norge fra midten av 1300-tallet. Drøft hvilke konsekvenser folketapet fikk for kongen, adelen, kirken og bondefamiliene. Legg særlig vekt på Norges forhold til utlandet. 

 

3. [Ferdighetsmål A] Lag en presentasjon av hanseatenes historie i Norge i seinmiddelalderen. Legg vekt på varebyttet, handelsveiene og hvordan hanseatene knyttet Norge til resten av Europa. Hvordan har hanseatene påvirket språk og kultur i Norge?