Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 5

1. Tombouctou (Timbuktu) [Ferdighetsmål A]

Tombouctou var et viktig handelssentrum i flere afrikanske riker. På 1400-tallet beskrev en samtidig historiker i Songhai byen slik: «Tombouctou har ingen konkurrenter blant negrenes byer når det gjelder institusjonenes kraft, innbyggernes rettigheter, korrekte skikker, personers og eiendommers sikkerhet, sympati for fremmede og velferd for studenter og lærere.»

På 1500-tallet beskrev araberen Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Wazzan (også kalt Leo Africanus) Tombouctou: «Her finnes mange leger, dommere, prester og andre lærde menn som kongen underholder og føder. Manuskripter og bøker blir innført fra andre land og selges for høyere priser enn andre handelsvarer. Pengene i Timbuctu er av rent gull.» (Fra Yngvar Ustvedt: Inn i det ukjente, Oslo 1983.)

a. Hva slags kildetyper er dette?

b. Hva forteller kildene om samfunnet i Tombouctou? 

 

2. [Ferdighetsmål A] Den portugisiske admiralen Affonso d’Albuquerque la grunnlaget for den portugisiske makten i India og Sørøst-Asia. Her taler han til sine offiserer før angrepet på Malakka i 1511: «(…) skjønt jeg kunne nevne mange grunner for å erobre denne byen og bygge et fort her for å forsvare den, så vil jeg ved denne anledning nøye meg med å anføre to: Den første er den store tjenesten vi vil gjøre Vårherre ved å kaste maurerne ut av dette landet (…). Den andre grunnen er den store tjenesten vi ved å erobre denne byen vil gjøre kong Manuel (den portugisiske kongen) fordi byen er sentrum for alle de krydderslag og legeplanter maurerne hvert år bringer til Rødehavet, uten at vi har vært i stand til å hindre dem (…). Jeg er ganske overbevist om at hvis vi tar denne Malakka-handelen fra dem, vil Kairo og Mekka bli fullstendig ruinert, og det vil ikke bli fraktet annet krydder til Venezia enn det som kjøpmennene der kjøper fra Portugal.» (Til norsk ved Nikolai Nelvik)

Hvilke argumenter bruker d’Albuquerque for en erobring av Malakka? Hva sier rekkefølgen på argumentene om motivene for å ta Malakka? Bruk et kart og finn ut hvorfor Malakka lå strategisk til for handel.

 

3. [Ferdighetsmål A] Her er noen kildeutdrag som viser europeernes møte med indianerkulturene i Amerika og inkaenes møte med europeerne.

Kilde 1: Erobringen av Mexico

Bernal Diaz, som var med Fernando Cortez til Mexico, berettet om dette i boken Mexicos erobring. I dette utdraget beskriver han spaniernes marsj mot hovedstaden Tenochtitlán: «Vi marsjerte langs den store innfartsveien som her er åtte skritt bred, og så full av mennesker at det knapt fantes plass for dem alle (…) Vi visste ikke om det vi så like foran oss var virkelighet – for på den ene strandbredden lå det store byer på rekke og rad og i sjøen lå det byer der også. Sjøen var dessuten fylt med kanoer, og med visse mellomrom så vi store broer. Foran oss lå den store byen Mexico – og vi var bare fire hundre mann!» (Fra Yngvar Ustvedt: Inn i det ukjente, Oslo 1983)

Kilde 2: Inkaene og europeerne

Da portugiseren Francisco Pizarro inntok inkahovedstaden Cuzco, sa en framstående representant for inkaene: «Siden de kristne kom, har de omdannet oss fra fribårne menn til slaver. Inkaen har mistet sin frihet, og vi vår selvbestemmelsesrett. De har tatt våre koner og døtre til elskerinner. De har røvet vår eiendom, brent oss og latt hunder rive oss i hjel for å ta alt fra oss, alt mens de fornærmer oss med ondskapsfull tale.» (Fra Yngvar Ustvedt: Inn i det ukjente, Oslo 1983)

a. Hva forteller kildene om indianerkulturene i Amerika?

b. Hvilke motiver hadde europeerne for sine erobringer?

c. Hva forteller kildene om europeernes holdninger til indianerne? Hvordan opplevde representanten for inkaene møtet med europeerne?