Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 6

1. [Ferdighetsmål A] Lodovico Sforza var en av de rikeste og mektigste fyrstene i Italia. Han støttet kunstnere og vitenskapsmenn i deres arbeid. En av dem som fikk støtte, var Leonardo da Vinci. Her er et utdrag fra et brev fra 1480-årene som Leonardo skrev til fyrsten: «Min høyvelbårne herre. Jeg har i tilfredsstillende grad sett og prøvd konstruksjoner av alle dem som blir regnet for å være mestere og oppfinnere når det gjelder krigsinstrumenter. (…) Jeg har midler til å sette opp meget lette broer som det er ytterst lett å transportere med seg. Med disse broer kan man forfølge fienden, eller også bruke dem til å unnfly ham, om nødvendig. (…) Dessuten har jeg midler til å sette fiendens broer i brann og ødelegge dem. (…) Videre kjenner jeg bombardere (kastemaskiner) som er lette og enkle å bære, og med dem kan man slynge ut små uvær. Og med den røyk som da oppstår, skaper man stor forskrekkelse hos fienden til dennes store skade og forvirring. (…) Likeledes kan jeg arbeide som billedhogger i marmor, bronse og leire, og på tilsvar ende vis yte alt i malerkunsten, en ytelse som kan gjøres i sammenlikning med hvem annen det så skulle være (…) jeg anbefaler meg til Dem med den største mulige hengivenhet.»

a. Hva sier brevet om Leonardos ferdigheter og hans personlighet?

b. Hvorfor kunne fyrster være interessert i å støtte kunstnere og vitenskapsmenn?

c. Bruk nettet og finn ut mer om Leonardo som maler, billedhogger, arkitekt, ingeniør, oppfinner, botaniker og anatom.

d. Lag en presentasjon av Leonardo da Vinci for klassen.

 

2. [Ferdighetsmål A] Italieneren Niccolo Machiavelli skrev dette i boken Fyrsten:

«(…) Et menneske som vil bare det gode, må gå under blant de mange som ikke er gode. Derfor må en fyrste som vil bevare sin makt, være i stand til å anvende det gode eller det som ikke er godt, etter som omstendighetene krever det. (…) Det verste en fyrste kan vente seg fra en fiendtlig innstilt befolkning, er at den forlater ham. (…) Derfor må den som blir fyrste ved folkets anseelse, bevare folkets vennskap, og det er ikke vanskelig da folket ikke ønsker annet enn beskyttelse mot undertrykkelse.»

a. Hva sier Machiavelli om fyrstenes maktbruk?

b. Hvordan ser han på forholdet mellom fyrste og befolkning?

c. Bruk nettet eller oppslagsverk og finn ut hvorfor Machiavelli regnes som grunnleggeren av det som kalles realpolitikk og statsvitenskap.

 

3. Sammenlikn styreformen i England etter 1689 med styreformen i Frankrike under Ludvig 14. Hvilken styreform vil du si var mest demokratisk, og hvorfor? Finn eksempler fra i dag på republikker, monarkier, systemer med parlamentarisme og stater med sterke maktkonsentrasjoner hos én person, én gruppe eller ett parti. Drøft hvilke styreformer som er best.