Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 8

1. Hvilken rolle spilte bøndene under den franske revolusjonen? Hvilke krav hadde de? Hva oppnådde de? Hva kan forklare bøndenes reaksjonsmåte?

2. Finn ut mer om de såkalte sanskulottene og de mest radikale i Paris (hebertistene). Hva var deres rolle i revolusjonen? Hva oppnådde de?

3. [Ferdighetsmål A] Den britiske forfatteren Edmund Burke opplevde den franske revolusjonen på nært hold og utgav i 1790 boken Betraktninger over revolusjonen i Frankrike. Burke skrev i forordet at boken var formet som et brev til «en meget ung herre i Paris». Dette utdraget er fra en norsk utgave (Pax 2007): «Ingenting er sikrere enn at våre skikker, vår sivilisasjon og alle gode ting som er forbundet med skikk og bruk ved vår sivilisasjon, i vår europeiske verden i lange tider har vært forbundet med to prinsipper (...) Jeg tenker på gentlemansånden og på religionens kraft. (...) Men hvis handel og håndverk skulle gå tapt under et forsøk på å finne ut hvordan en stat fungerer uten adelen og geistligheten, disse to gamle fundamentale prinsipper, hvordan ville det da gå med en stat bestående av vulgære, stupide og blodtørstige barbarer som i tillegg var fattige og skitne, uten ære og menneskelig stolthet, som ikke eide noe i nuet, og ikke håpet på noe i det hinsidige? (…) Allerede nå kan man merke noe åndsfattig, uanstendig og tarvelig i alle handlinger hos nasjonalforsamlingen og dens veiledere. Deres frihet er ikke frisinnet. Deres kunnskap er ingenting annet enn oppblåst uvitenhet. Deres menneskenatur er barbarisk og brutal.»

a. Hva mener Burke om adelens og geistlighetens rolle i et samfunn?

b. Hva mener han om de revolusjonære handlingene i Frankrike i 1789?

c. Hva mener du om Burkes syn på hendingene i 1789?

 

4. Hvordan kunne den franske revolusjonen starte med opprør mot en eneveldig konge og ende med keiser Napoleon?

 

5. [Ferdighetsmål A ] Det var nødsår i Norge mellom 1808 og 1812.

a. Lag et lite foredrag om denne «barkebrødstiden».

b. Hvorfor var det så negativt for Norge å komme i krig med Storbritannia?

c. Henriks Ibsens dikt «Terje Vigen» er fra denne tiden. Hva er hovedhandlingen i diktet?

 

6. [Ferdighetsmål A] Utdrag fra Kieltraktaten fra januar 1814: «Hans Majestæt Kongen af Danmark frasiger Sig, saavel for Sig Selv, som for sine Efterfølgere til Tronen og til Kongeriget Danmark, uigjenkaldeligen og for bestandig, til Fordel for Hans Majestæt Kongen af Sverrig og for Hans Efterfølgere til Tronen og Kongeriget Sverrig, alle sine Rettigheder og Adkomster til Kongeriget Norge (…)»

a. Hva slags kilde er dette?

b. Hva i dette utdraget tror du provoserte nordmennene mest?