Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 9

1. Alfred Nobel og fredsprisen [Ferdighetsmål A og K]

Den svenske gründeren og oppfinneren av dynamitten, Alfred Nobel, var Europas rikeste ungkar da han døde i 1896. I testamentet bestemte han at dynamitt- og våpenfabrikkene skulle selges etter hans død. Pengene som kom inn, skulle settes i et fond. Hvert år skulle rentene fra fondet deles ut til personer som hadde vært til største nytte for menneskene i verden. Svenske institusjoner fikk i oppdrag å dele ut Nobelprisen i medisin, fysikk, kjemi og litteratur. Den femte prisen – Nobels fredspris – skulle en komité oppnevnt av Norges storting dele ut.

 

a. Finn ut hva Alfred Nobels testamente sier om fredsprisen.

b. Hvorfor opprettet Nobel en fredspris?

c. Hvorfor skulle en norsk institusjon dele ut fredsprisen?

d. Drøft betydningen av Nobels fredspris i dag.

 

2. De norske konsesjonslovene tok sikte på å sikre Norge kontrollen over landets naturressurser. Diskuter om det er riktig å ha nasjonal kontroll over et lands naturressurser, slike som vann, skog, bergverk og fisk.