Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 11

1. Velg ut noen land i Afrika som var kolonier, og lag en presentasjon av kolonitiden i disse landene. Hvordan er den økonomiske og politiske situasjonen i landene i dag?

 

2. Henry Morton Stanley i Kongo [Ferdighetsmål A]

Stanley var journalist fra Wales og er mest kjent for sin jakt på den forsvunne misjonæren David Livingstone. Her skriver Stanley om Kongo: «Det er særlig for å vekke handelsånden at jeg dveler ved Kongobekkenets herligheter, og ikke for å oppmuntre fattigfolk til utvandring (…) Afrika trenger den europeiske mellommannen som har sitt hjem i Europa, men sitt hjerte i Afrika (…) Afrika trenger ham som mottar råvarene i bytte med det den europeiske industrien produserer. Slike folk er handelens misjonærer, og for dem er det anledning til rik virksomhet i Kongobekkenet (…) Gudfryktige misjonærer er dratt av sted for å så religionens hellige sæd blant de uvitende hedenske stammer (…) Nå henvender jeg meg til dyktige og kloke kjøpmenn, som vil ha fordel og nytte av at det blir anlagt en jernbane.» (Fra H.M. Stanley: Congofloden og grundlæggelsen av den frie Congostat, København 1885)

 

a. Hvilken rolle mener Stanley at europeerne skal ha i Kongo?

b. Hvilken rolle tillegger han misjonærene?

 

3. Lag presentasjoner av hinduismen, konfutsianismen og shintoismen og hvilken betydning disse kulturretningene har hatt (og har) for India, Kina og Japan.