Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 12

1. Armenerne og første verdenskrig [Ferdighetsmål A]

Armenerne innenfor det osmanske riket var kristne, og det gjorde at mange av dem holdt med Russland og var mot de muslimske tyrkerne under krigen. Derfor utsatte tyrkerne armenerne for folkeforflytninger, forfølgelser og massakrer, noe som førte til at om lag 1,5 millioner av dem døde. Helt til våre dager har striden stått om dette var et planlagt folkemord fra den tyrkiskdominerte osmanske regjeringen.

 

a. Bruk Internett og finn ut hvor denne saken står i dag.

b. Nordmannen Fridtjof Nansen engasjerte seg for armenernes sak i 1920-årene. Hvilket mål hadde han?

c. Hva oppnådde Nansen?

 

2. Forholdet mellom Hellas og Tyrkia [Ferdighetsmål A]

Etter den gresk-tyrkiske krigen i 1922–23 engasjerte Folkeforbundet Fridtjof Nansen for å megle mellom de stridende partene. Nansen gikk inn for folkeforflytninger for å hindre framtidige konflikter.

 

a. Hva gikk disse folkeforflytningene ut på?

b. Hvordan er forholdet mellom Hellas og Tyrkia i våre dager?