Senator William Fulbright om Vietnamkrigen

Fulbright representerte demokratene og var formann i Senatets utenrikskomité. Utdraget er fra en tale holdt i 1967.(Fra Verdensanalyse. Materialsamling til tiden efter 1945, Gyldendal, København 1983. Til norsk ved Gunnar Bureid)

a. Hvordan beskriver Fulbright virkningene av krigen på det amerikanske samfunnet?

b. Finn ut mer om opposisjonen mot Vietnamkrigen både i USA og i andre land. Tror du internasjonal opinion mot krigen hadde virkninger på den amerikanske politikken? Begrunn svaret.

Statistikkene forteller heller ikke hvordan en engstelig og forvirret befolkning, som av pressen og fjernsynet blir bombardert med dårlige nyheter om amerikanske tap i Vietnam, med «gode» nyheter om fiendens tap – livfullt illustrert med gruoppvekkende bilder – kan forventes å støtte lokale prosjekter til bekjempelse av fattigdom eller nasjonale programmer for byfornyelse, sysselsetting og utdanning (…) På denne måten er krigen i Vietnam med på å forgifte og brutalisere våre liv her hjemme (…) «Verdens beste samfunn» er blitt et sykt samfunn.