Din egen etterkrigshistorie

Det er ikke lett å beskrive den delen av historien som ligger nærmest oss. Den korte avstanden til begivenhetene gjør det umulig å se utviklingen i et skikkelig perspektiv. Et slikt utgangspunkt gjør det vanskelig å finne ut av hva som har vært viktigst og vil få betydning på lengre sikt.

Din egen bakgrunn har stor betydning for beskrivelsen. For det første spiller det en rolle hvilket kjønn og politisk syn du har. Skildringen av Norge etter krigen vil dessuten bli farget av bostedet ditt, din sosiale bakgrunn, dine interesser, historiske innsikt og yrkeserfaring. Det er svært fordelaktig å ha disse momentene i minne når du nå skal konstruere din egen etterkrigsfortelling som et korrektiv og alternativ til læreboken. Bruk egne erfaringer etter århundreskiftet, intervjuer med foreldre og besteforeldre samt private kilder (fotoalbum, hyttebøker, brev, filmopptak, private gjenstander) og lokalhistorisk materiale for å beskrive den historiske utviklingen etter 1970.

Presenter fortellingen din med en plakatutstilling, et foredrag eller en artikkel.

Forslag til problemstillinger:

a. Hvordan har bomiljøet, det lokale næringslivet og kommunikasjoner endret seg i kommunen din etter 1970?

b. Hvordan har ferie- og fritidsaktivitetene utviklet seg?

c. Hvordan er du blitt påvirket av flytting og innvandring?

d. Hvilken betydning har innføring av ny teknologi hatt for deg og familien din?