Riksforsamlingen i 1814

Bruk nettressursen nedenfor eller andre kilder på Internett og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hvorfor ble riksforsamlingen sammenkalt?
  2. Hvem var representantene på Eidsvoll? Lag en oversikt over klassesammensetningen av representantene (bønder, embetsmenn, næringsdrivende).
  3. Hvilke representanter kom fra ditt distrikt?
  4. Lag en sammenfatning av arbeidet med å lage Grunnloven.