Konstitusjonskomiteens elleve grunnsetninger

Eidsvollsforsamlingen valgte etter få dager en konstitusjonskomité. Komiteen valgte å bygge grunnlovsarbeidet på elleve grunnsetninger. Gjengitt etter Eli Fure: Eidsvoll 1814, Dreyer 1989, side 46-47.

Oppgave

 1. Drøft hvilke av disse grunnprinsippene som i prinsippet bryter med eneveldet som forfatning.
 2. Hvilke av prinsippene synes du det er særlig grunn til å legge vekt på i dagens samfunn, og hvilke synes du er blitt mindre aktuelle?

Kilde

Grunnsetninger

 1. Norge bør være et indskænket og arveligt Monarchie.
 2. Folket bør udøve den lovgivende Magt igjennem sine Repræsentanter.
 3. Folket bør ene have Ret til at beskatte sig, igjennem sine Repræsentanter.
 4. Krigs- og Freds-retten bør tilkomme Regenten.
 5. Regenten bør have Ret til at benaade.
 6. Den dømmende Magt bør være særskilt fra den lovgivende og udøvende.
 7. Trykke-Frihed bør finde Sted.
 8. Den evangelisk-lutherske Religion bør forblive Statens og Regentens Religion. Alle Religions-Secter tilstædes fri Religions-Øvelse; dog ere Jøder fremdeles Udelukkede fra Adgang til Riget.
 9. Nye Indskrænkninger i Nærings-Friheden bør ikke tilstædes.
 10. Personelle eller blandede arvelige Forrettigheder bør ikke tilstaaes Nogen for Fremtiden.
 11. Statens Borgere ere i Almindelighed lige forpligtede til, en vis Tid at værne om Fædrenelandet, uden Hensyn til Stand, Fødsel eller Formue.